Tin tức


Tình hình kinh doanh

TJC: Báo cáo tài chính quý 2/2021

TJC: Báo cáo tài chính quý 2/202104:0420/07/2021

TJC: Báo cáo tài chính quý 2/2021

Tin ngành

Doanh nghiệp vận tải vẫn chờ... “cởi trói”

Doanh nghiệp vận tải vẫn chờ... “cởi trói”08:1607/05/2018

Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đang chứa đựng những bất cập, chưa theo kịp sự phát triển của công nghệ và hạn chế cạnh tranh, việc sửa đổi Nghị định này là hiển nhiên. Thế nhưng, trong bản dự thảo sửa đổi mới nhất về Nghị định thay thế Nghị định 86 vẫn còn những điểm bất hợp lý, chưa rõ tinh thần “cởi trói” cho doanh nghiệp.