Tin tức

Tin cho nhà đầu tư

NSG: Bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

NSG: Bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202106:3326/07/2021

NSG: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021


Tình hình kinh doanh

NSG: Tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

NSG: Tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán09:1022/05/2021

NSG: Thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Tin ngành

Ngành nhựa lao đao vì giá nguyên liệu tăng

Ngành nhựa lao đao vì giá nguyên liệu tăng09:1811/08/2021

Dịch Covid-19 quay trở lại đang là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp ngành nhựa bởi quy mô nhỏ, trình độ công nghệ hạn chế và sức chống chịu yếu.