NSG: Lê Thị Kim Chính đã mua 481.000 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 12 Tháng Mười 2016 14:34:00

Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 06/10/2016.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Kim Chính

- Mã chứng khoán: NSG

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.112.900 CP (tỷ lệ 12,88%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 481.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.593.900 CP (tỷ lệ 18,45%)

- Lý do thay đổi sở hữu: Gia tăng tỉ lệ sở hữu

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 06/10/2016.