Tin tức

Tin cho nhà đầu tư

DXP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

DXP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản03:2703/08/2021

DXP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản


Tình hình kinh doanh

DXP: Báo cáo tài chính quý 2/2021

DXP: Báo cáo tài chính quý 2/202102:0820/07/2021

DXP: Báo cáo tài chính quý 2/2021

Tin ngành

Thêm “động cơ” cho dịch vụ logistics

Thêm “động cơ” cho dịch vụ logistics04:1219/10/2017

Hơn 2/3 thị phần logistics Việt Nam rơi vào tay doanh nghiệp (DN) ngoại, bởi những “khoảng trống” về nhân lực và tiềm lực tài chính của các DN logistics nội. Để chuyển mình và lớn mạnh hơn, các DN trong nước cần tận dụng tốt những đổi mới từ cơ chế chính sách, nguồn lực… trong thời gian tới.