Tin tức

Công bố thông tin


Tình hình kinh doanh

CCT: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2021

CCT: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 202104:3513/08/2021

CCT: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2021

Tin ngành

Thêm “động cơ” cho dịch vụ logistics

Thêm “động cơ” cho dịch vụ logistics04:1219/10/2017

Hơn 2/3 thị phần logistics Việt Nam rơi vào tay doanh nghiệp (DN) ngoại, bởi những “khoảng trống” về nhân lực và tiềm lực tài chính của các DN logistics nội. Để chuyển mình và lớn mạnh hơn, các DN trong nước cần tận dụng tốt những đổi mới từ cơ chế chính sách, nguồn lực… trong thời gian tới.