Tin tức


Tình hình kinh doanh

BWS: Báo cáo tài chính quý 2/2021

BWS: Báo cáo tài chính quý 2/202111:2628/07/2021

BWS: Báo cáo tài chính quý 2/2021

Tin ngành

Một công ty bồi thường cho lao động hơn 4,2 tỉ vì cho nghỉ việc sai

Một công ty bồi thường cho lao động hơn 4,2 tỉ vì cho nghỉ việc sai05:3202/11/2020

Công ty CP cấp nước Cà Mau có báo cáo gửi đến UBND tỉnh này, xin hạch toán hơn 4,2 tỉ đồng bồi thường cho người lao động vì cho nghỉ việc sai.