BWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 05 Tháng Bảy 2021 11:11:00

BWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021

.


Tài liệu đính kèm
 000000010621580_Cong_bo_TT_bat_thuong_NQ_HDQT_chot_DS_co_tuc_1.2021.pdf