Tin tức


Tình hình kinh doanh

Bảo Việt báo lãi 940 tỷ đồng, hoàn thành gần 70% kế hoạch

Bảo Việt báo lãi 940 tỷ đồng, hoàn thành gần 70% kế hoạch07:1702/08/2021

Nỗ lực kiểm soát rủi ro, hiệu quả hoạt động bảo hiểm và sự tăng trưởng của lợi nhuận từ hoạt động tài chính là nguyên nhân giúp lợi nhuận Tập đoàn Bảo Việt tăng trưởng nửa đầu năm.

Tin ngành

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 9 tháng tăng gần 25%

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 9 tháng tăng gần 25%07:3221/10/2019

Tính đến hết tháng 9 năm 2019, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 353.428 tỷ đồng, tăng 22,18% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 80% tổng tài sản của toàn thị trường.