BVH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 15 Tháng Bảy 2021 15:01:00

BVH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan

Tập đoàn Bảo Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan như sau:


Tài liệu đính kèm
 32752_OI-BEN-LIEN-QUAN.pdf