Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 17.676 -24 (-0,14) 0,84 0,62
BVG 2.300 0 (0) 5,81 0,56
CBI 8.700 0 (0) -32,85 0,85
DFC 20.500 0 (0) 6,72 1,00
DPS 300 0 (0) -1,38 0,03
DTL 14.700 -90 (-5,76) -6,94 1,22
GDA 33.475 -525 (-1,54) 12,91 1,04
HLA 400 0 (0) -0,10 0
HMC 12.500 +5 (+0,40) 15,36 0,84
HMG 11.600 0 (0) 9,03 0,98
HPG 29.350 0 (0) 20,17 1,78
HSG 25.200 0 (0) 17,70 1,39
HSV 5.362 -38 (-0,70) 22,10 0,50
ITQ 3.000 0 (0) 52,64 0,29
KKC 5.600 -100 (-1,75) 27,34 0,71
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 20/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Phước Vũ 17,02%
Amersham Industries Limited 3,15%
Norges Bank 1,95%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 1,77%
Vietnam Enterprise Investments Limited 1,67%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q6 - 2024 06/05/2024
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2024 30/05/2024
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 06/05/2024
BCTC chưa kiểm toán Q6 - 2023 28/07/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/03/2024

Xem thêm