HSG: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện trả cổ tức bằng tiền NĐTC 2022-2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 11 Tháng Tư 2024 16:45:00

HSG: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện trả cổ tức bằng tiền NĐTC 2022-2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thông báo về ngày ĐKCC thực hiện trả cổ tức bằng tiền NĐTC 2022-2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240411_20240411-HSG-Thong-bao-ve-ngay-DKCC-chi-tra-co-tuc-bang-tien-mat-2022-2023_signed.pdf