HSG: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2023-2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 18 Tháng Ba 2024 17:23:00

HSG: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2023-2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thông báo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2023-2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240318_20240318-HSG-CBTT03-Bien-ban-hop-va-NQ-DHDCD-NDTC-2023-2024.pdf