HSG: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2022-2023 bằng tiền mặt

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 17 Tháng Tư 2024 14:11:00

HSG: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2022-2023 bằng tiền mặt

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2022-2023 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã CK: HSG) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240417_20240417-HSG-TB-778-vv-ngay-dkcc-de-chi-tra-co-tuc-NDTC-2022-2023.pdf