HSG: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ 2023 -2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 20 Tháng Ba 2024 16:47:00

HSG: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ 2023 -2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ 2023 -2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240320_20240320-HSG-CBTT06-Lua-chon-cong-ty-kiem-toan.pdf