Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 12.388 -412 (-3,22) 122,61 1,11
BVG 6.972 -428 (-5,78) 142,61 0,88
CBI 30.148 -1.252 (-3,99) 3,70 3,31
DFC 30.600 0 (0) 11,37 1,18
DPS 2.800 0 (0) -12,92 0,27
HLA 2.600 0 (0) -0,66 0
HMG 14.800 0 (0) 119,48 1,50
HSV 15.413 -187 (-1,20) 14,31 1,46
ITQ 9.829 -471 (-4,57) 25,25 0,84
KKC 0 -26.000 (-100,00) 5,29 1,60
KMT 11.043 +43 (+0,39) 6,36 0,79
KTL 26.900 0 (0) 14,21 1,41
KVC 7.266 -234 (-3,12) -9,36 0,69
MEL 18.594 -706 (-3,66) 4,53 1,13
MHL 7.541 -559 (-6,90) 39,92 0,69
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen 3,60%
Tundra Vietnam Fund 2,21%
Nguyễn Văn Chiến 1,76%
Norges Bank 1,29%
Tundra Sustainable Frontier Opportunities Fund 1,20%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 27/04/2021
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2021 10/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2020 28/01/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 28/01/2021

Xem thêm