Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 20.548 -1.752 (-7,86) 0,98 0,72
BVG 2.200 0 (0) 5,56 0,53
CBI 8.186 -914 (-10,04) -30,91 0,80
DFC 20.500 +100 (+0,49) 6,72 1,00
DPS 300 0 (0) -1,38 0,03
DTL 13.300 -70 (-5,00) -6,28 1,10
GDA 34.114 +1.214 (+3,69) 13,16 1,06
HLA 400 0 (0) -0,10 0
HMC 12.300 +10 (+0,81) 15,11 0,82
HMG 11.600 0 (0) 9,03 0,98
HPG 29.500 -10 (-0,33) 20,27 1,79
HSG 24.400 -15 (-0,61) 17,14 1,35
HSV 5.163 +63 (+1,24) 21,28 0,48
ITQ 3.105 -95 (-2,97) 56,15 0,31
KKC 6.500 +400 (+6,56) 31,18 0,80
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Phước Vũ 17,02%
Amersham Industries Limited 3,15%
Norges Bank 1,95%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 1,77%
Vietnam Enterprise Investments Limited 1,67%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q6 - 2024 06/05/2024
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2024 30/05/2024
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 06/05/2024
BCTC chưa kiểm toán Q6 - 2023 28/07/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/03/2024

Xem thêm