Tin tức


Tình hình kinh doanh

FLC Faros: Quý II lỗ ròng hơn 150 tỷ, miễn nhiệm CEO Lê Thành Vinh

FLC Faros: Quý II lỗ ròng hơn 150 tỷ, miễn nhiệm CEO Lê Thành Vinh02:2530/07/2020

Công ty Cổ Xây dựng FLC Faros (HoSE: ROS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020. Theo đó, FLC Faros đã có khoản lỗ đầu tiên kể từ khi công khai thông tin và niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin ngành

Doanh nghiệp xây dựng nhà lạc quan với tình hình sản xuất quý 1/2019

Doanh nghiệp xây dựng nhà lạc quan với tình hình sản xuất quý 1/201903:1202/01/2019

Trong khi đó, tỷ lệ này của doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng là 60,1% và doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng là 57,8%.