ROS: Thông báo về việc thay đổi công ty kiểm toán và Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 26 Tháng Bảy 2021 11:29:00

ROS: Thông báo về việc thay đổi công ty kiểm toán và Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS thông báo về việc thay đổi công ty kiểm toán và Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 120917_an-BCTC-nam-2021.pdf