Tin tức


Tình hình kinh doanh

PNG: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ)

PNG: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ)10:4322/04/2021

PNG: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ)

Tin ngành

Đường đua mới cho ngành bán lẻ

Đường đua mới cho ngành bán lẻ10:1614/02/2019

Kênh bán lẻ hiện đại xuất hiện thêm những cái tên mới, những tên tuổi cũ cũng gia tăng nhanh chóng số lượng điểm bán, người tiêu dùng ngày càng giảm mua sắm ở kênh truyền thống… tất cả đang trở thành những động lực quan trọng để bán lẻ hiện đại tăng tốc trong năm 2019.