Tin tức


Tình hình kinh doanh

BIO: Báo cáo tài chính năm 2020

BIO: Báo cáo tài chính năm 202003:2825/03/2021

BIO: Báo cáo tài chính năm 2020

Tin ngành

Nhóm ngành được kỳ vọng trong 2021

Nhóm ngành được kỳ vọng trong 202109:3423/02/2021

Dù dịch Covid-19 tiếp tục thử thách TTCK, nhưng vẫn có nhiều nhóm CP được kỳ vọng tạo nên kỳ tích trong năm 2021. Nhận định này phần nào được khẳng định với sự bứt phá của các nhóm ngành trong năm 2020.