Tin tức

Tình hình kinh doanh

AAA báo lãi quý II tăng 54% nhờ mảng hạt nhựa và phụ gia cải thiện

09:56 | 02/08/2021

AAA ghi nhận doanh thu hợp nhất tăng 80% và lợi nhuận tăng 54% trong quý II.