AAA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua KQKD quý 1 năm 2021 và kế hoạch kinh doanh quý 2 năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 16 Tháng Tư 2021 17:03:00

AAA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua KQKD quý 1 năm 2021 và kế hoạch kinh doanh quý 2 năm 2021

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua KQKD quý 1 năm 2021 và kế hoạch kinh doanh quý 2 năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 51623_ch-KD-quy-2.2021.pdf