AAA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 30 Tháng Bảy 2021 20:18:00

AAA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 

83044_voi-cung-ky-2020.pdf

AAA_báo cáo tài chính quý 2/2021 (RL)

AAA_báo cáo tài chính quý 2/2021 (HN)