AAA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 so với quý 1/2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 29 Tháng Tư 2021 17:37:00

AAA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 so với quý 1/2020

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 so với quý 1/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 55529_T-quy-1-nam-2021.pdf