Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần COMA 18 (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 6.400 0 (0) 217,24 0,35
ALV 8.153 -47 (-0,57) 4,97 0,54
ATB 700 0 (0) -0,13 0,28
B82 500 0 (0) 0 0,05
BCE 5.800 -2 (-0,34) 43,47 0,61
BCO 11.000 0 (0) 12,15 0,93
BMN 8.300 0 (0) 6,13 0,77
BOT 2.800 0 (0) -2,00 1,07
C12 3.200 0 (0) 4,52 0,20
C47 6.290 -2 (-0,31) 15,33 0,52
C4G 9.834 -66 (-0,67) 22,26 0,93
C92 4.003 -397 (-9,02) 119,19 0,34
CDC 19.750 +5 (+0,25) 27,51 1,28
CIG 5.350 +17 (+3,28) 38,87 1,10
CII 16.250 -10 (-0,61) 10,76 0,55
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Thị Liên 24,33%
Nguyễn Văn Đạt 24,16%
Trần Đức Minh 4,26%
ĐỖ QUANG KHUÊ 4,12%
Lê Thị Vân Anh 1,87%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 09/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 02/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 03/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 02/08/2023

Xem thêm