CIG: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo do ý kiến ngoại trừ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 05 Tháng Tư 2024 10:35:00

CIG: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo do ý kiến ngoại trừ

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần COMA18 (mã CK: CIG) vào diện cảnh báo kể từ ngày 11/04/2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240405_20240404-CIG-QD-dua-vao-dien-canh-bao-do-y-kien-ngoai-tru.pdf