CIG: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 05 Tháng Tư 2024 10:34:00

CIG: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần COMA18 (mã CK: CIG) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240405_20240404-CIG-TB-xu-ly-vi-pham.pdf