CIG: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 26 Tháng Tư 2024 19:16:00

CIG: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần COMA18 thông báo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240426_20240426-CIG-CV-CBTT-nghi-quyet-bien-ban-hop-H-C-TN-nam-2024-va-cac-VB-lien-quan.pdf
 20240426_20240426-CIG-Nghi-quyet-bien-ban-hop-H-C-TN-nam-2024-va-cac-TL-lien-quan.pdf