Tin tức


Tin ngành

Xuất khẩu thủy sản: Mới đi được một phần tư chặng đường

Xuất khẩu thủy sản: Mới đi được một phần tư chặng đường06:4607/05/2009

Bốn tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản cả nước đạt 1,05 tỷ USD mới đạt ¼ tổng kim ngạch xuất khẩu của cả năm 2009 (chỉ tiêu kế hoạch là 4,5 tỷ USD).