Tin tức


Tình hình kinh doanh

LNC: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2020 thay đổi 10% trở lên so với năm 2019

LNC: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2020 thay đổi 10% trở lên so với năm 201910:4710/04/2021

LNC: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2020 thay đổi 10% trở lên so với năm 2019

Tin ngành

Ngành nhựa lao đao vì giá nguyên liệu tăng

Ngành nhựa lao đao vì giá nguyên liệu tăng09:1811/08/2021

Dịch Covid-19 quay trở lại đang là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp ngành nhựa bởi quy mô nhỏ, trình độ công nghệ hạn chế và sức chống chịu yếu.