Tin tức

Công bố thông tin

Một cá nhân mua hơn 300 tỷ đồng trái phiếu Becamex

10:26 | 15/07/2021

Becamex đã phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 7.