Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (HOSE | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AG1 7.370 +270 (+3,80) -3,86 0,88
BDG 43.999 -1 (0) 7,52 1,67
BMG 23.000 0 (0) 9,15 1,29
DCG 13.400 0 (0) 5,65 0,62
DM7 8.500 0 (0) 2,58 0,53
EVE 16.000 0 (0) 13,55 0,73
FTM 6.700 +17 (+2,60) -1,50 3,75
G20 1.970 -30 (-1,50) -0,59 0,46
GIL 69.500 +250 (+3,73) 9,30 2,06
GMC 26.350 -5 (-0,18) 20,27 1,18
HCB 19.400 0 (0) 10,17 0,78
HDM 24.300 0 (0) 20,47 1,25
HLT 18.000 0 (0) -4,49 4,12
HNI 58.000 0 (0) 6,91 1,90
KMR 8.050 +21 (+2,67) 50,18 0,75
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt 19,99%
Tăng Kiến Nghiệp 5,46%
Vietnam Holding Ltd 4,21%
Công ty Cổ phần Thực phẩm Xanh 0,70%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn 0,64%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 21/01/2022
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2021 21/10/2021
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 24/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 19/07/2021

Xem thêm