Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (HOSE | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAT 4.220 +7 (+1,68) 19,46 0,40
ADS 13.950 +60 (+4,49) 15,04 1,07
AG1 9.035 +135 (+1,52) 4,07 0,86
BDG 33.633 +133 (+0,40) 6,19 1,47
BMG 19.200 0 (0) 7,96 0,91
DCG 16.100 0 (0) 8,91 0,67
DM7 26.500 0 (0) 8,18 1,47
EVE 14.650 +15 (+1,03) 49,56 0,62
FTM 1.093 -7 (-0,64) -0,23 0
G20 517 -83 (-13,83) -0,15 0
GIL 34.700 +20 (+0,57) 34,15 0,95
GMC 9.100 0 (0) -9,97 0,75
HCB 25.000 0 (0) 6,88 0,87
HDM 32.270 +70 (+0,22) 6,26 1,63
HLT 11.800 0 (0) -1,30 1,19
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt 20,19%
Tăng Kiến Nghiệp 4,00%
Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ 3,08%
Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ 0,62%
Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ 0,47%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 21/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 15/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 07/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 08/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 19/07/2023

Xem thêm