Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 16.600 0 (0) 15,81 1,12
AMS 15.953 -547 (-3,32) 7,82 1,23
ATB 2.800 0 (0) -3,67 0,89
B82 2.400 0 (0) 23,62 0,24
BHT 12.800 0 (0) -3,88 0
BMN 13.200 0 (0) 8,25 1,21
BOT 15.610 -1.590 (-9,24) -9,87 3,14
BTU 14.900 0 (0) 6,63 1,02
BUD 18.000 +300 (+1,69) 23,85 1,48
C12 6.200 0 (0) 8,76 0,38
SII 16.100 -90 (-5,29) -12,21 0,78
TCD 24.900 -20 (-0,79) 5,42 1,80
TGG 28.500 0 (0) 12,30 2,54
THG 94.100 -160 (-1,67) 11,02 2,99
TTA 15.300 -110 (-6,70) 18,19 1,38
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV FLC Land 4,96%
Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS 2,92%
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF 0,66%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 0,01%
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 05/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 05/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 31/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 29/10/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 30/07/2020

Xem thêm