Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 3.000 0 (0) 1,01 0,19
ACS 11.400 0 (0) 10,20 0,77
AMS 8.700 -100 (-1,14) 7,47 0,69
ASD 3.100 0 (0) 6,10 0,25
ATB 700 -100 (-12,50) -3,55 0,08
B82 400 0 (0) 3,87 0,04
BDC 7.800 0 (0) 15,48 0,69
BHA 13.500 0 (0) -30,70 1,54
BHT 6.800 0 (0) -2,07 0
BM9 10.200 0 (0) 14,32 0,95
HUB 22.500 -50 (-2,17) 5,48 0,84
SII 17.850 +85 (+5,00) -55,22 0,72
TCD 9.950 +5 (+0,50) 6,36 0,81
TGG 1.220 +3 (+2,52) -6,77 0,12
THG 53.400 -60 (-1,11) 5,16 1,88
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV FLC Land 4,96%
Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS 2,92%
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF 0,66%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 0,01%
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 30/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 26/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 29/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 28/02/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 04/02/2020

Xem thêm