Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 3.000 0 (0) 1,01 0,19
ACS 13.500 0 (0) 12,19 0,91
AMS 10.791 -209 (-1,90) 8,15 0,87
ASD 7.000 0 (0) 14,08 0,57
ATB 1.505 +5 (+0,33) -5,79 0,15
B82 1.100 0 (0) 10,63 0,11
BHA 10.200 0 (0) 11,21 0,99
BHT 8.000 0 (0) -2,43 0
BMN 5.800 0 (0) 3,53 0,53
BOT 55.573 -227 (-0,41) -28,53 8,23
DTK 11.900 0 (0) 15,61 1,10
HUB 26.800 -60 (-2,18) 8,08 1,13
TCD 17.000 -50 (-2,85) 7,03 1,39
THG 74.700 +40 (+0,53) 6,54 2,21
TTA 16.150 +105 (+6,95) 21,70 1,32
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/03/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV FLC Land 4,96%
Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS 2,92%
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF 0,66%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 0,01%
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 29/10/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 30/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 26/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 29/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 28/02/2020

Xem thêm