Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 16.500 -400 (-2,37) 15,70 1,12
AMS 16.240 -160 (-0,98) 7,70 1,21
ATB 2.852 +252 (+9,69) -3,67 0,89
B82 2.521 +21 (+0,84) 24,36 0,25
BHT 15.000 +1.700 (+12,78) -4,55 0
BMN 13.200 0 (0) 8,25 1,21
BOT 23.693 +1.293 (+5,77) -13,60 4,32
BTU 15.900 +1.000 (+6,71) 7,07 1,09
BUD 17.100 0 (0) 23,04 1,43
C12 5.763 +463 (+8,74) 8,14 0,35
SII 17.200 0 (0) -12,35 0,79
TCD 32.300 -40 (-1,22) 6,91 2,31
TGG 30.250 -225 (-6,92) 13,05 2,69
THG 94.500 -240 (-2,47) 10,88 2,95
TTA 17.000 -20 (-1,16) 18,86 1,43
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 26/11/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV FLC Land 4,96%
Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS 2,92%
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF 0,66%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 0,01%
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 05/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 05/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 31/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 29/10/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 30/07/2020

Xem thêm