Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 6.000 0 (0) 203,66 0,33
ALV 10.365 +165 (+1,62) 6,32 0,69
ATB 600 0 (0) -0,11 0,24
B82 500 0 (0) 0 0,05
BCE 6.030 +3 (+0,50) 45,19 0,64
BCO 11.000 0 (0) 12,15 0,93
BMN 8.083 +83 (+1,04) 5,97 0,75
BOT 2.800 0 (0) -2,00 1,07
C12 3.200 0 (0) 4,52 0,20
C47 5.950 -8 (-1,32) 14,50 0,49
C4G 10.260 -40 (-0,39) 23,23 0,97
C92 3.550 +50 (+1,43) 105,70 0,31
CDC 19.950 +5 (+0,25) 27,79 1,29
CIG 5.060 +11 (+2,22) 36,76 1,04
CII 17.200 +25 (+1,47) 11,39 0,58
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Shih Kuan Tung 16,05%
Nguyễn Thị Mai Lan 7,10%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng 5,28%
Trần Ngọc Huệ 4,23%
Phạm Thị Thanh Hương 2,95%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 08/05/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 27/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 05/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 08/11/2023

Xem thêm