Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 30.400 +195 (+6,85) 16,96 1,10
CEN 3.557 -43 (-1,19) 956,21 0,35
CMV 9.350 -20 (-2,09) 7,13 0,68
DKC 1.300 0 (0) 0,76 0,11
HFX 8.600 0 (0) -2,42 0
HTM 18.300 0 (0) -180,05 1,79
HTT 1.100 0 (0) -1,86 0,16
KGM 8.000 0 (0) 35,81 0,77
LBC 16.000 0 (0) 4,37 0,57
PIT 4.290 0 (0) 19,28 0,52
PNG 27.000 0 (0) 11,66 2,85
THS 0 -11.900 (-100,00) 9,40 0,80
TOP 1.200 0 (0) -38,99 0,19
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần 30,94%
Vũ Thị Thanh Hiền 1,75%
Vũ Minh Tiến 0,68%
Nguyễn Tuyết Lan 0,18%
Trịnh Hồng Điểm 0,07%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 20/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 28/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 29/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017

Xem thêm