Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 11.000 0 (0) 80,23 1,04
CFV 19.771 -3.229 (-14,04) 20,63 1,68
CPA 6.500 0 (0) -8,45 2,75
CTP 5.836 -464 (-7,37) 4.295,17 0,47
EPC 11.100 +1.400 (+14,43) -9,58 2,36
FGL 11.000 0 (0) -13,45 2,80
HKT 7.500 +300 (+4,17) 40,02 0,64
IFS 32.000 +200 (+0,63) 12,17 2,14
NAF 18.750 0 (0) 10,74 0,95
PCF 5.400 0 (0) 78,08 0,76
QHW 37.700 +3.100 (+8,96) 7,13 1,23
SCD 14.800 0 (0) -0,94 0
SKH 29.365 -535 (-1,79) 11,24 2,17
VCF 220.000 0 (0) 12,56 2,66
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Kirin Holdings Singapore Pte. Limited 95,66%
Indochina Beverage Assets Limited 0,06%
Trade Ocean Holdings Sdn. Bhd 0%
Pang Tee Chiang 0%
Indochina Beverage Holdings Ltd. 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 19/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 19/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 09/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 18/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 28/08/2023

Xem thêm