Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 11.000 0 (0) 80,23 1,04
CFV 19.800 0 (0) 20,66 1,68
CPA 7.400 0 (0) -9,62 3,13
CTP 6.305 +305 (+5,08) 4.973,36 0,54
EPC 11.533 +533 (+4,85) -9,95 2,45
FGL 11.000 0 (0) -13,45 2,80
HKT 7.600 0 (0) 37,32 0,60
IFS 32.049 +149 (+0,47) 12,19 2,14
NAF 18.850 0 (0) 10,80 0,95
PCF 5.298 +98 (+1,88) 76,60 0,75
QHW 37.125 -575 (-1,53) 7,02 1,21
SCD 12.776 -2.024 (-13,68) -0,81 0
SKH 29.000 -200 (-0,68) 11,10 2,14
VCF 220.000 0 (0) 12,56 2,66
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Kirin Holdings Singapore Pte. Limited 95,66%
Indochina Beverage Assets Limited 0,06%
Trade Ocean Holdings Sdn. Bhd 0%
Pang Tee Chiang 0%
Indochina Beverage Holdings Ltd. 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 19/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 19/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 09/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 18/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 28/08/2023

Xem thêm