Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 2.900 0 (0) -0,60 0,51
APT 3.885 +485 (+14,26) -0,32 0
ATA 152 -48 (-24,00) -0,37 0
AUM 10.500 0 (0) -30,56 1,02
AVF 374 -26 (-6,50) -0,14 0
BLF 3.088 +88 (+2,93) 6,25 0,23
CAD 300 0 (0) -1,87 0
CAT 9.400 0 (0) 4,39 0,79
CCA 7.900 +100 (+1,28) 8,64 0,49
CFC 23.100 0 (0) -30,50 2,01
DAT 6.850 0 (0) 6,06 0,53
FDG 400 0 (0) -0,99 0
GTN 18.450 +120 (+6,95) -98,21 1,28
HAG 5.420 +34 (+6,69) 34,01 0,31
HNG 15.500 +20 (+1,30) -7,24 1,81
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải 26,26%
Trần Bá Dương 4,96%
Công ty Chứng khoán Sài Gòn 2,42%
Credit Suisse Singapore Branch 1,99%
Quỹ tầm nhìn SSI 1,43%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 10/02/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 04/11/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 30/01/2019

Xem thêm