Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Hùng Vương (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 2.293 -107 (-4,46) -4,60 0
APT 2.900 -400 (-12,12) -0,18 0
ATA 1.300 +100 (+8,33) -69,59 0
AVF 403 -97 (-19,40) -0,16 0
BAF 26.350 +50 (+1,93) 65,73 1,94
CAD 603 -97 (-13,86) -0,10 0
CAT 15.660 +60 (+0,38) 4,53 1,05
CCA 15.000 0 (0) -66,79 0,85
CMX 8.990 -21 (-2,28) 20,03 0,62
CNA 43.900 0 (0) -98,85 4,54
DAT 9.030 0 (0) 7,50 0,70
DBC 25.200 -65 (-2,51) -101,65 1,32
DMN 5.700 0 (0) 5,81 0,46
FMC 47.000 0 (0) 11,16 1,41
HAG 12.400 -20 (-1,58) 11,36 2,17
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Vũ Lê 5,25%
Phạm Thị Thu Hà 5,18%
Vietnam Holding Ltd 2,62%
Công ty Chứng khoán Sài Gòn 2,42%
Credit Suisse Singapore Branch 1,99%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 10/02/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 04/11/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 30/01/2019

Xem thêm