Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 80.028 +1.128 (+1,43) 246,91 4,59
BXT 10.600 0 (0) 0 0
CCP 12.900 0 (0) 1.302,48 0,94
CCT 9.400 0 (0) 147,69 1,02
CDN 29.557 -343 (-1,15) 13,13 2,08
CMP 8.100 0 (0) 18,69 0,73
CPI 6.200 0 (0) 87,42 0
DDH 5.300 0 (0) 1,38 0,44
DKH 21.000 0 (0) 0 0
DL1 12.432 +232 (+1,90) 53,05 1,08
DNL 20.000 0 (0) 9,05 1,49
DS3 8.798 -2 (-0,02) 12,52 0,82
DT4 7.100 0 (0) 4,31 0,61
DVP 59.700 +10 (+0,16) 9,00 1,81
DXP 21.353 +453 (+2,17) 8,87 1,08
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 95,70%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 10/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 16/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 26/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 23/03/2021

Xem thêm