Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 81.748 -1.052 (-1,27) 20,79 3,52
ASG 21.250 -5 (-0,23) 498,20 0,96
CCP 15.000 0 (0) -16,28 1,31
CCT 9.100 0 (0) 38,83 0,97
CDN 28.600 +100 (+0,35) 10,29 1,67
CIA 11.236 +236 (+2,15) 37,55 0,64
CLL 41.000 +55 (+1,35) 14,39 2,25
CMP 8.100 0 (0) -35,49 0,78
CPI 2.985 -415 (-12,21) -64,69 0
CQN 28.700 0 (0) 23,44 2,27
DDH 16.500 0 (0) 10,71 1,62
DL1 4.649 -51 (-1,09) 11,77 0,36
DNL 27.900 0 (0) 21,56 2,07
DS3 4.898 +198 (+4,21) 17,90 0,63
DVP 69.600 +110 (+1,60) 8,46 2,03
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ 95,70%
Phan Công Đức 0,02%
Nguyễn Văn Dục 0,02%
Lâm Tiến Dũng 0,01%
Tạ Khả Duy 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 26/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 17/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 18/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 18/07/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 15/03/2023

Xem thêm