Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 66.559 -641 (-0,95) 17,49 2,95
ASG 22.200 +40 (+1,83) -77,46 0,91
CCP 15.900 0 (0) -17,26 1,39
CCR 11.200 0 (0) 19,52 0,99
CCT 6.900 0 (0) 35,77 0,74
CDN 26.450 +450 (+1,73) 9,22 1,59
CIA 9.924 -176 (-1,74) 2,26 0,58
CLL 35.300 -70 (-1,94) 12,23 2,04
CMP 8.100 0 (0) -29,84 0,78
CPI 2.800 +300 (+12,00) -102,65 0
CQN 30.100 0 (0) 24,84 2,45
DDH 16.500 0 (0) 10,71 1,62
DL1 4.277 +77 (+1,83) 8,78 0,34
DNL 23.250 -3.750 (-13,89) 17,97 1,73
DS3 5.460 -40 (-0,73) -1,59 0,76
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 95,70%
Nguyễn Văn Bá 0,01%
Trịnh Thanh Tùng 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 12/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 18/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 18/07/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 15/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 18/01/2023

Xem thêm