Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAM 8.600 -5 (-0,57) -34,74 0,45
ABS 5.320 -8 (-1,48) 30,11 0,47
ABT 35.000 0 (0) 4,87 0,86
ACL 12.900 +10 (+0,78) 51,33 0,80
AGF 3.000 0 (0) -9,59 0
ANV 33.550 +55 (+1,66) -130,67 1,53
APT 3.200 0 (0) -0,21 0
ASM 11.600 -15 (-1,27) 19,81 0,50
ATA 800 0 (0) -43,41 0
AVF 400 0 (0) -0,16 0
BAF 21.150 -50 (-2,30) 27,52 1,89
BLF 5.110 -190 (-3,58) 14,28 0,52
CAD 800 0 (0) -0,10 0
CAT 17.470 +70 (+0,40) 6,50 1,11
CCA 15.500 0 (0) -96,45 0,91
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Sầm Huy Bình 121,02%
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 7,35%
Ngô Văn Phăng 6,16%
Công ty Chứng khoán Sài Gòn 4,19%
Cao Thanh Định 3,41%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 06/05/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 26/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 17/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 24/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 23/09/2023

Xem thêm