CAD: Thay đổi thời hạn gửi thông báo xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 25 Tháng Tư 2024 17:20:00

CAD: Thay đổi thời hạn gửi thông báo xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex

.


Tài liệu đính kèm
 172338_57v_20240424_3_1.PDF