Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (UPCOM | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 8.380 -20 (-0,24) 16,84 0,78
ABW 10.069 -31 (-0,31) 13,55 0,75
AGR 20.850 -35 (-1,65) 32,58 1,77
APG 13.000 -30 (-2,25) 19,71 1,14
ART 1.300 0 (0) -6,15 0,86
BMS 10.246 -54 (-0,52) 8,32 0,90
BSI 56.800 -60 (-1,04) 25,68 2,39
BVS 44.336 -564 (-1,26) 14,40 1,34
CSI 33.401 -399 (-1,18) -42,34 3,18
CTS 42.650 -45 (-1,04) 22,97 2,96
DSC 25.967 -533 (-2,01) 27,75 2,33
EVS 7.665 -135 (-1,73) 14,40 0,65
FTS 45.000 -50 (-1,09) 25,41 3,60
HAC 14.033 +333 (+2,43) 10,58 1,49
HBS 9.436 +136 (+1,46) 16,50 0,73
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 20/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công Ty Cổ Phần Rồng Ngọc 24,00%
Dương Tiến Dũng 23,02%
Trương Thị Mỹ An 23,00%
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 2,32%
Tổng công ty cổ phần Bảo Minh 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 19/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 22/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 14/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 22/11/2023

Xem thêm