Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (UPCOM | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 11.055 -845 (-7,10) 8,83 0,92
ABW 13.070 -930 (-6,64) 15,10 1,02
AGR 18.000 -135 (-6,97) 24,21 1,60
APG 10.900 -80 (-6,83) -15,97 0,98
ART 1.300 0 (0) 3,72 0,11
BMS 12.739 -1.261 (-9,01) 24,51 1,03
BSI 38.950 -290 (-6,92) 28,41 1,72
BVS 27.636 -1.664 (-5,68) 10,40 0,84
CSI 46.739 -1.561 (-3,23) 243,67 4,23
CTS 28.950 -215 (-6,91) 44,28 2,22
DSC 20.190 -1.010 (-4,76) 31,47 1,91
EVS 11.257 -743 (-6,19) -19,97 0,96
FTS 40.200 -300 (-6,94) 34,29 2,52
HAC 10.071 -29 (-0,29) 31,32 1,16
HBS 9.724 -576 (-5,59) 24,25 0,76
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Rồng Ngọc 21,16%
Dương Tiến Dũng 17,80%
Trương Thị Mỹ An 17,79%
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 2,32%
Tổng công ty cổ phần Bảo Minh 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 18/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 22/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 19/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 23/05/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 08/09/2023

Xem thêm