Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (UPCOM | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 8.442 -258 (-2,97) 17,42 0,81
ABW 10.327 -273 (-2,58) 14,30 0,80
AGR 21.200 +25 (+1,19) 32,74 1,78
APG 13.300 -20 (-1,48) 20,32 1,19
ART 1.300 0 (0) -6,15 0,86
BMS 11.200 -400 (-3,45) 8,53 0,93
BSI 57.300 -70 (-1,20) 26,22 2,44
BVS 44.447 -453 (-1,01) 14,53 1,36
CSI 34.703 -597 (-1,69) -44,76 3,37
CTS 42.700 -10 (-0,23) 23,05 2,97
DSC 26.495 -505 (-1,87) 28,82 2,42
EVS 7.763 -137 (-1,73) 14,77 0,66
FTS 45.500 +50 (+1,11) 25,40 3,60
HAC 14.183 +483 (+3,53) 10,31 1,45
HBS 9.485 -15 (-0,16) 16,67 0,74
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công Ty Cổ Phần Rồng Ngọc 24,00%
Dương Tiến Dũng 23,02%
Trương Thị Mỹ An 23,00%
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 2,32%
Tổng công ty cổ phần Bảo Minh 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 19/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 22/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 14/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 22/11/2023

Xem thêm