Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần 715 (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 7.500 0 (0) 254,58 0,41
ALV 8.857 -743 (-7,74) 5,40 0,59
ATB 800 0 (0) -0,14 0,32
B82 500 0 (0) 0 0,05
BCE 6.000 +5 (+0,84) 44,97 0,64
BCO 11.000 0 (0) 12,15 0,93
BMN 8.100 0 (0) 5,98 0,75
BOT 2.819 -81 (-2,79) -2,01 1,07
C12 3.200 0 (0) 4,52 0,20
C47 5.740 -10 (-1,71) 13,99 0,48
C4G 9.882 -118 (-1,18) 22,37 0,93
C92 5.649 +649 (+12,98) 168,20 0,49
CDC 19.500 -5 (-0,25) 27,16 1,26
CIG 5.150 -10 (-1,90) 37,41 1,06
CII 17.150 -15 (-0,86) 11,36 0,57
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần 715 74,97%
Lê Hoàng Vũ 1,61%
Nguyễn Kiêm Lê 0,99%
HÀ HỮU THÔNG 0,69%
ĐỒNG XUÂN HÙNG 0,09%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 05/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 20/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 08/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm