BMN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 11 Tháng Ba 2024 17:06:00

BMN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

.


Tài liệu đính kèm
 172701_thuong_nien_2024.pdf