Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (HOSE | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASA 12.600 0 (0) 997,48 1,21
BBT 8.100 0 (0) 11,40 0,60
BKG 4.180 -1 (-0,23) 28,82 0,32
BVN 13.300 0 (0) 3,93 0,72
CET 6.449 -551 (-7,87) -155,18 0,58
LIX 72.000 +10 (+0,13) 12,29 2,61
NET 102.400 -200 (-0,19) 11,04 4,78
PNJ 94.900 -320 (-3,26) 15,95 3,03
XPH 6.600 +300 (+4,76) -4,81 0,57
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Công Thành 18,55%
Nguyễn Văn Hưng 15,00%
Đặng Thị Thanh 4,40%
Lê Văn Linh 3,67%
Nguyễn Khánh Nhật 0,51%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 04/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 08/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 01/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 08/11/2023

Xem thêm