Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (UPCOM | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 25.400 0 (0) 10,20 1,40
AMP 8.850 +850 (+10,63) 28,93 0,60
BCP 9.111 -489 (-5,09) -38,06 1,36
BIO 19.967 -2.933 (-12,81) 21,69 1,73
CDP 11.200 -100 (-0,88) 8,82 0,98
CNC 28.900 -100 (-0,34) 7,30 1,89
DAN 23.300 0 (0) 8,60 0,75
DBM 34.700 0 (0) 10,66 0,99
DBT 12.350 -10 (-0,80) 4,53 0,82
DCL 23.000 -15 (-0,64) 14,84 1,19
DDN 9.668 +68 (+0,71) 13,34 0,72
DHD 21.000 0 (0) 14,28 1,06
DHG 112.000 -100 (-0,88) 13,38 3,15
DMC 56.800 +260 (+4,79) 9,78 1,32
DP3 122.567 +8.567 (+7,51) 9,46 2,38
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Y Dược Cali - USA 24,53%
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 0%
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 30/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 17/03/2022
BCTC đã kiểm toán Q4 - 2020 29/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 25/06/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 06/03/2019

Xem thêm