Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (UPCOM | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 40.727 -673 (-1,63) 21,67 2,80
AMP 14.500 0 (0) 52,07 1,10
BCP 10.419 -281 (-2,63) -11,05 1,81
BIO 18.000 0 (0) 25,59 1,58
CDP 12.086 +86 (+0,72) 13,76 1,03
CNC 30.457 -43 (-0,14) 8,77 1,91
DAN 30.000 +1.000 (+3,45) 7,79 0,86
DBD 42.000 -20 (-0,47) 14,66 2,63
DBM 30.033 +3.333 (+12,48) 10,38 0,84
DBT 13.500 +5 (+0,37) 16,44 0,85
DCL 29.100 -40 (-1,35) 30,68 1,44
DDN 8.030 +130 (+1,65) 98,04 0,62
DHD 23.900 -1.100 (-4,40) 21,47 1,56
DHG 115.500 -50 (-0,43) 16,54 2,98
DMC 63.800 -90 (-1,39) 11,59 1,42
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang 24,53%
Nguyễn Thị Thu Hiền 0,02%
Dương Thị Mai 0%
Nguyễn Hoàng Sơn 0%
NGUYỄN THỊ THU HẰNG 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 26/03/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 30/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 17/03/2022
BCTC đã kiểm toán Q4 - 2020 29/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 25/06/2020

Xem thêm