Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (UPCOM | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASA 12.600 0 (0) 997,48 1,21
BBT 11.000 0 (0) 74,92 0,82
BKG 4.360 -3 (-0,68) 28,97 0,34
BVN 11.600 +1.500 (+14,85) 2,73 0,77
CET 5.506 -394 (-6,68) 1.414,14 0,54
LIX 61.200 0 (0) 10,43 2,25
NET 83.233 -67 (-0,08) 10,43 4,29
PNJ 87.800 -180 (-2,00) 14,65 2,96
XPH 4.504 -296 (-6,17) -3,15 0,39
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết 40,71%
Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết 9,53%
Võ Ngọc Thành 2,71%
Võ Thị Bích Thủy 0,06%
Phạm Xuân Đồng 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 20/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 20/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2020 19/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 07/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm