Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (HOSE | Ngân hàng)